עברית ישראלית או עברית של תיירים? | אמיר פרץ

כחלק מההצעות השונות לחוק המיתולוגי הקרוי בפי יונית לוי ותמר איש שלום כ״חוק הלאום״, עלתה הצעה כי השפה הרשמית היחידה במדינת ישראל תהיה עברית. אבל מה זו העברית הזו שח״כ … Continue reading עברית ישראלית או עברית של תיירים? | אמיר פרץ

נוסח הכיבוש | אמיר פרץ

אי אפשר לדבר היום על השטחים. אם אומר ״כיבוש״, אני עוכר ישראל החסר את הזיקה העמוקה בין ביבי מלך ישראל חי חי וקיים, ובין קברי אבות ואמהות האומה העברית בחברון. … Continue reading נוסח הכיבוש | אמיר פרץ