פואזיס

ידיעה בעיתוןמלאכים של חולתל אביב חומותעוד של של אורי