המילה השלישית/ הומו-סטודנט

כותרת הגיליון השלישי של מגזין קתרזיס, ״הומו-סטודנט״, היא כמובן פראפרזה על השם הביולוגי שלנו בני-האדם, הומו-ספיינס. הכותרת מבקשת לראות בסטודנט…

3827 – גלי קציר

אני מחכה שיקראו לי בחדר 3827. הידיים שלי מכוסות בכפפות צמר ירוקות, נכנסות בהפגנתיות בין הירכיים שלי. אני לוחצת אותן…

לחיות בחזרה גנרלית | יועד צור

אני שומע הרבה סטודנטים וסטודנטיות חוזרים על הסיסמא "זה הגיל". תמיד הם גם מצמידים לה נורמת התנהגות מסוימת ומשתמשים בגיל…

מדעי הרוח : לאן? | יועד צור

אין ספק שפחות ופחות סטודנטים וסטודנטיות נרשמים כל שנה למקצועות הרוח. חוגי הספרות, פילוסופיה, היסטוריה, מזרח אסיה ועוד, נשארים שנה…

מובטלים ונרקומנים | יועד צור

הסטודנטים למדעי הרוח הם מיקרו-קוסמוס למצבם של מדעי הרוח בכלל. החרדה מהאבטלה יוצרת אפקט כפול; מצד אחד, גורמת לצריכת משכבי…